BRUSSEL - Het landbouwbeleid van de Europese Unie werkt niet. De doelstellingen zijn niet duidelijk, de regels te ingewikkeld en de uitvoering en controle door de lidstaten laten sterk te wensen over.

De Europese Rekenkamer constateert dat in een dinsdag verschenen rapport.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange reageert geschokt op de harde conclusies. Zij dringt aan op snelle actie van de Europese Commissie en de lidstaten.

Voorwaarden

In 2005 werd in het EU-landbouwbeleid inkomenssteun aan boeren losgekoppeld van de productie. Boeren moeten zich wel houden aan allerlei voorwaarden op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Maar omdat het ontbreekt aan duidelijke, meetbare doelstellingen, komt van deze opzet weinig terecht, concludeert de Rekenkamer.

Niet doeltreffend

"Elke boer moet al sinds 2005 aan de bestaande regels voldoen, al blijken die dus zeer vaag en niet doeltreffend en wordt er met verschillende maten gemeten in de lidstaten", stelt De Lange. "Dat kan zo niet. Hier moet heel snel verandering in worden gebracht."

Volgens het CDA mogen boeren niet worden overgeleverd aan de willekeur van hun land. "De boer heeft recht op een betrouwbare overheid."

De Lange zal in het EP oproepen tot vereenvoudiging van de regels, betere controleerbaarheid en het scheppen van een gelijk speelveld voor iedereen.