DIEMEN - Werkgevers in Nederland zijn minder positief over het aannemen van nieuw personeel voor het aankomende kwartaal ten opzichte van het huidige kwartaal. Toch geven meer werkgevers aan eerder personeel aan te nemen, dan te ontslaan.

In het westen zijn de werkgevers minder positief. Hier zullen werkgevers waarschijnlijk meer mensen ontslaan dan hen een nieuwe baan geven. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Manpower Arbeidsmarktbarometer, die ieder kwartaal verschijnt.

Ook in de rest van Europa zijn werkgevers minder positief geworden. Zo is in Engeland sprake van meer inkrimping dan uitbreiding. In Azië zijn de werkgevers allerminst positief. Daar worden eerder banen geschrapt dan dat er plaatsen bijkomen.

Met name in Singapore en Taiwan voorzien de werkgevers dat zij in het eerste kwartaal van 2009 minder mensen zullen aannemen dan in het huidige kwartaal.

Vacatureaanbod

De vraag naar personeel is verder gezakt. Het vacatureaanbod op de website van Monsterboard.nl bereikte in november het laagste punt in ruim twee jaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Monster Employment Index.

De index daalde in november voor de zevende achtereenvolgende maand, met 8 punten naar 156 punten. De grootste daling was te zien in de sectoren toerisme en transport en logistiek. Verder nam onder meer het online vacatureaanbod voor de financiële dienstverlening ver af.

"De neergaande index van de afgelopen zeven maanden geeft de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis op de arbeidsmarkt duidelijk weer", aldus directeur Diana Krieger van Monsterboard.nl. Volgens haar lijkt het in Nederland in vergelijking met andere landen "nog relatief goed te gaan" met de werkgelegenheid. Dit zou een gevolg van zijn van de lage werkloosheid.