DEN HAAG - Verreweg de meeste pensioenfondsen zullen de pensioenuitkeringen volgend jaar niet verhogen. Dat betekent dat mensen met een pensioen niet gecompenseerd worden voor het verlies aan koopkracht door inflatie.

Dat maakte de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) maandag bekend. Volgens de VB is het bevriezen van de pensioenen het gevolg van de "sterk verslechterde situatie'' waarin pensioenfondsen zich bevinden sinds oktober.

De pensioenfondsen hebben last van de klappen die zijn gevallen op de aandelenmarkten. Ook de lagere rente speelt de pensioenfondsen parten.

Die zorgt ervoor dat ze meer geld moeten reserveren voor toekomstige pensioenverplichtingen.

Reservekapitaal

De malaise heeft ervoor gezorgd dat door pensioenfondsen aangelegd reservekapitaal de afgelopen maanden is weggevaagd.

Vijf van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland hadden eind november een zogenoemde dekkingsgraad van tussen de 85 en 95 procent.

Rapporteren

Pensioenfondsen die hun geldbuffers hebben zien verdwijnen, rapporteren momenteel elke maand aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Met DNB worden afspraken gemaakt hoe de reserves weer kunnen worden opgebouwd. DNB hanteert een ondergrens van 105 procent.

Werknemers

Het bevriezen van pensioenen raakt ook werknemers. Hun opgebouwde pensioen groeit niet mee met de loonontwikkeling.

Vorige week liet het pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) al weten de pensioenen niet te verhogen.

Andere grote pensioenfondsen, zoals het ABP (ambtenaren en leraren) en Zorg en Welzijn (mensen in de zorg) moeten de beslissing nog nemen.

Maatregelen

Er wordt ook gestudeerd op overige maatregelen, zoals het verhogen van de pensioenpremies, zo stelt de VB.

Volgens adviesgroep Aon Consulting zou de overheid maatregelen moeten nemen "om ook pensioenfondsen uit de wind te houden'' van de storm op de financiële markten.

Volgens de adviesgroep zouden pensioenfondsen meer tijd moeten krijgen om de reserves weer op te bouwen.

Beleggingen

Pensioenfondsen hebben hun vermogen grotendeels verspreid over alle denkbare beleggingen, zoals vastgoed, obligaties en grondstoffen.

Maar traditioneel zit er veel geld in aandelen. Zo maakten bij pensioenfonds Zorg en Welzijn aandelen per eind vorig jaar 36 procent uit van de totale portefeuille van destijds 88 miljard euro.