DEN HAAG - De helft van de tien grootste Nederlandse pensioenfonsen heeft per eind november niet voldoende vermogen om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Sinds het einde van het derde kwartaal is de situatie voor de fondsen sterk verslechterd door de dalende rente en klappen op de aandelenmarkten.

De tien Nederlandse pensioenfondsen met de meeste deelnemers hebben een zogenoemde dekkingsgraad tussen de 85 en 95 procent. Dat concludeert de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) maandag op basis van eigen cijfers.

Verplichtingen

Door de dalende rente moeten pensioenfondsen meer geld reserveren voor toekomstige verplichtingen. Tegelijkertijd daalden de aandelenkoersen in oktober en november.

Pensioengerechtigden moeten waarschijnlijk volgend jaar een pas op de plaats doen. Om niet verder in te teren op de vermogens, zullen verreweg de meeste pensioenfondsen in 2009 afzien van een verhoging van de pensioenuitkeringen, zo stelt de VB.

Aon Consulting

Adviesgroep Aon Consulting roept de overheid op om maatregelen te nemen, "om ook pensioenfondsen uit de wind te houden'' van de storm op de financiële markten.

Volgens de adviesgroep kan de overheid bijvoorbeeld de verplichte herstelperiode voor de buffers verlengen van drie naar vijf jaar. Pensioenfondsen zijn nu verplicht hun dekkingsgraden in drie jaar tijd weer tot een acceptabel niveau te laten groeien, gemiddeld ongeveer 125 procent.

Een andere optie is om pensioenfondsen aanspraak te laten maken op garanties van de overheid om de buffers op peil te brengen. "Op die manier krijgen ze tijd om het herstel van de markt af te wachten'', aldus pensioenadviseur Rajish Sagoenie van Actuaris Services, onderdeel van Aon.

Bos stelde in oktober een garantiefonds in van 20 miljard euro voor banken en verzekeraars.

Beslissing

Deze maand nemen de pensioenfondsen een beslissing over de zogenoemde indexatie. Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) liet vorige week al weten niet te indexeren. Bovendien verhoogt het fonds de pensioenpremie met 1 procent.