DE BILT - Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) komt volgend jaar geld te kort door het wegvallen van subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Dat zegt voorzitter Jan van Zijl van de koepelorganisatie MBO Raad maandag in Het Financieele Dagblad.

Beloftes

Volgens Van Zijl kan het mbo bij een tekort zijn beloftes niet nakomen op het gebied van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het invoeren van het competentiegerichte leren.

Bij dit laatste dient het onderwijs beter aan te sluiten op het bedrijfsleven.

MBO

Het mbo ontvangt tot en met dit jaar incidenteel 68 miljoen euro uit het FES. Het fonds, dat wordt gevoed met geld uit de aardgasbaten, is bedoeld voor versterking van de economie. Het competentiegericht leren zou in 2010 moeten worden ingevoerd.

Het ministerie van OCW zegt dat er in 2009 een dip is door het wegvallen van de FES-gelden, maar dat voor de jaren erna de prognose is dat de rijksbijdrage ten minste gelijke tred houdt met de loon- en prijsontwikkeling.

Incidentele subsidies

Het mbo is overigens niet meer dan andere onderwijssoorten afhankelijk van incidentele subsidies, aldus het ministerie. Ook zijn er andere, structurele vormen van financiering voor het mbo.

Zo gaat er in 2010 30 miljoen euro en vanaf 2011 50 miljoen euro extra op jaarbasis naar het mbo om de taal- en rekenprestaties van studenten te verbeteren.