DEN HAAG - Tientallen taxiondernemingen dreigen om te vallen als gevolg van sterk gestegen kosten en toegenomen concurrentie. De gevolgen zijn op het platteland al merkbaar. Onrendabele ritten in de avond en de nacht worden daar geschrapt.

De grootste oorzaak is de nieuwe Taxiwet die in januari 2000 inging. De wet maakt vrije toetreding van nieuwkomers mogelijk. Volgens het AD

De concurrentie is vooral moordend bij het zogenoemde contractvervoer, van onder meer leerlingen en gehandicapten. Opdrachtgevers als gemeenten en provincies letten niet zozeer op de kwaliteit, maar proberen, ook door met elkaar samen te werken, een zo'n laag mogelijke prijs te bedingen. Vooral kleinere bedrijven komen hierdoor in de moeilijkheden, aldus Van Schaik van KNV Taxi