DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat volgend jaar extra aandacht besteden aan het spoor. Het onderwerp is opgenomen in het lijstje met aandachtspunten van de kartelwaakhond voor 2004. Dat blijkt uit de agenda die de NMa vrijdag heeft gepubliceerd.

Voor 2004 blijven de sectoren energie, zorg en de financiële wereld onderwerpen die extra in de gaten worden gehouden. Dat waren dit jaar ook al speerpunten van de kartelwaakhond.

De aandacht voor het spoor volgt op de formele start van een nieuwe afdeling van de NMa, de Vervoerkamer. Die is officieel nog in oprichting, maar is al wel aan de slag gegaan. De formele start is gepland voor 1 januari als de nieuwe Spoorwegwet en de daaraan verwante concessiewet in werking moeten treden.

De wetten regelen de verantwoordelijkheid van de NS voor het spoorvervoer en van ProRail voor onder meer het onderhoud. Zij krijgen daarvoor een zogenoemde concessie, waarin de minister van Verkeer en Waterstaat kwaliteitseisen kan stellen. Mede op basis van die regels houdt de Vervoerkamer straks toezicht op het spoor.

Tot nu toe handelde de Vervoerkamer alleen op basis van de Wet personenvervoer. De eerste, harde uitspraak van de trein- en buswaakhond was eind juni. De gemeentelijke vervoerbedrijven van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moeten voor 1 oktober enkele bedrijfsonderdelen afstoten die niets met het openbaar vervoer te maken hebben. Hun markt is tot 2007 dichtgetimmerd en daarom mogen de bedrijven alleen openbare diensten aanbieden.