DELFT - Jaarlijks blijven ruim 3000 jongeren die in de jeugdzorg terecht zijn gekomen aan de kant staan. Ze hebben geen werk en zitten ook niet op school. Dat blijkt uit een onderzoek dat werkgeversorganisaties MKB-Nederland en MOgroep donderdag presenteren.

De organisaties vragen minister André Rouvoet voor Jeugd en gezin in actie te komen om klanten van de jeugdzorg meer kans te gaan geven op de arbeidsmarkt. Daarvoor zouden jeugdzorg, onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven de handen ineen moeten slaan.

In de jeugdzorg is nu wel aandacht voor het zicht op werk of opleiding dat 16- en 17-jarigen al of niet hebben, maar dit zou een vastere plaats in de zorg moeten krijgen. Die richt zich nu vooral op persoonlijke problemen van de jongere.

Proef

De keuze voor een vak of een opleiding kan veel meer worden afgestemd op wat een klant van de jeugdzorg in zijn mars heeft. Bedrijven zou gevraagd kunnen worden wat ze van de jongeren verwachten. Om uit te zoeken of een nieuwe aanpak goed werkt, vinden MKB-Nederland en de MOgroep dat er snel een proef mee moet beginnen.

Rouvoet wil een nog onbekend bedrag steken in de nieuwe aanpak, zo zal hij donderdagmiddag zeggen tijdens een congres waar het onderzoek wordt gepresenteerd. Arbeidsbemiddeling is in zijn ogen geen taak voor jeugdhulpverleners.

Effectiever

Maar door met andere partijen samen te werken zouden ze wel meer oog kunnen krijgen voor een baantje voor hun cliënten. Daardoor kan de jeugdzorg ook effectiever worden.

Met zijn collega's van Onderwijs en Sociale Zaken wil Rouvoet afspreken hoe ze proeven met de nieuwe aanpak verder kunnen ondersteunen.