DEN HAAG - Het kabinet neemt geen maatregelen om te voorkomen dat de woningmarkt te zeer gaat lijden onder de financiële crisis.

Dat blijkt uit een reeks schriftelijke antwoorden van minister Eberhard van der Laan voor Wonen en Wijken op vragen uit de Tweede Kamer.

Vogelaar

De voorganger van Van der Laan, Ella Vogelaar, zei eind oktober dat het kabinet binnen enkele weken met een "pakket maatregelen" zou komen.

Volgens de nieuwe minister geeft "de situatie op de woningmarkt op dit moment geen aanleiding om het bestaande instrumentarium aan te passen".

Maatregelen

Van der Laan gaat bijvoorbeeld niet de overdrachtsbelasting verlagen om mensen te stimuleren een ander huis te kopen. Ook wordt de nationale hypotheekgarantie (NHG) niet tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro.

Volgens de nieuwe minister "zijn er al langer bekende oorzaken" voor de inzakkende productie van woningen. Hij noemt de aanhoudend hoge bouwkosten.

"Daarnaast is er de recente kredietcrisis met terughoudendheid bij het financieren van bouwprojecten die voor een verdere terugloop van de woningproductie zorgt", aldus de minister.

De PvdA-bewindsman houdt daarom wel de vinger aan de pols. "Mocht blijken dat de situatie op de woningmarkt de komende maanden verslechtert en afwijkt van een normale economische neergang, dan zal het kabinet zich beraden op aanvullende maatregelen".

Steden

In oktober vroegen de vier grote steden en de Vereniging Eigen Huis al om maatregelen om te voorkomen dat bouwprojecten stilvallen. Een verruiming van de nationale hypotheekgarantie zou volgens de steden een van de mogelijke maatregelen zijn.