DEN HAAG - Tot nu toe is ruim de helft van de aanvragen voor werktijdverkorting toegekend aan bedrijven, die te maken hebben met een abrupte omzetdaling door de kredietcrisis.

Woensdag telde het ministerie van Sociale Zaken 66 verzoeken voor tijdelijke steun uit de WW-fondsen. Daarvan heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) 39 aanvragen toegekend.

Hoeveel werknemers nu met een WW-uitkering tijdelijk naar huis worden gestuurd of minder gaan werken, wilde een woordvoerster van Donner woensdag niet zeggen. Wel zei ze dat met de toegekende aanvragen nog maar een fractie van de noodhulp is benut.

Regeling

De regeling geldt tot 1 januari 2009 en mag maximaal 200 miljoen euro kosten. Daarmee kan voor 20.000 voltijdsbanen, ofwel 760.000 arbeidsuren, werktijdverkorting worden aangevraagd.

De linkse oppositie in de Tweede Kamer en onder meer bedrijven in de metaal technische industrie, FME-CWM, vinden dit veel te weinig.

Donner

Op de derde dag sinds Donner de regeling heeft opengesteld voor bedrijven met problemen door de kredietcrisis, klaagt ook de FME-CWM opnieuw over een "rigide" opstelling van Donner. De sector vindt het onterecht dat aanvragen worden afgewezen van bedrijven die volgens een omzetprognose in december een flinke terugval voor hun kiezen krijgen.

Maar de woordvoerster van Donner wijst erop dat het nooit de bedoeling is geweest om bedrijven op voorhand steun toe te kennen. Er moet sprake zijn van een daadwerkelijke omzetterugval van gemiddeld 30 procent over de afgelopen twee maanden.

MKB

Verder werd de vrees geuit dat het midden- en kleinbedrijf uitgesloten wordt van de hulp. Grotere ondernemingen hebben vaak eerder last van economische tegenwind en zouden de pot met geld al opgemaakt hebben, voordat kleine toeleveranciers er een beroep op willen doen. De woordvoerster van Donner stelde echter ook al redelijk wat aanvragen van kleine bedrijven te hebben gezien.