DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) is voorlopig niet van plan negatieve effecten van de kredietcrisis op de koopkracht van ouderen met een behoorlijk pensioen te repareren.

Dat maakte hij woensdag duidelijk in de Tweede Kamer waar oppositiepartijen SP, VVD, GroenLinks, PVV en D66 vroegen om maatregelen, omdat gepensioneerden "onevenredig getroffen'' zouden worden.

Minister Wouter Bos (Financiën) zei dit weekeinde zich zorgen te maken over de koopkracht van ouderen.

Aanvullend pensioen

Donner stelde vorige week al dat 65-plussers met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro ten opzichte van andere groepen minder profiteren van lage inflatie.

Terwijl de gemiddelde koopkracht volgend jaar meer stijgt dan verwacht, is dat bij gepensioneerden minder het geval.

Door de financiële crisis zullen pensioenfondsen minder indexeren, waardoor pensioenuitkeringen niet of slechts ten dele gecorrigeerd worden voor de inflatie.

Andere groepen

Maar Donner waarschuwde dat ook andere groepen onevenredig getroffen kunnen worden. Volgens de CDA-bewindman zijn de mensen die het zwaarst getroffen worden, diegenen die door de economische malaise hun baan verliezen.

Bovendien moet de overheid volgens Donner niet risico's gaan opvangen van privaat georganiseerde pensioenfondsen door in slechte tijden koopkrachteffecten te gaan repareren.

Hij vroeg de oppositie of ouderen dan ook extra belast moeten worden in tijden dat de pensioenen wel geïndexeerd worden, terwijl inkomens van werkenden nauwelijks stijgen.

Pensioenpremies

Verder wees de minister erop dat wanneer pensioenuitkeringen nu toch geïndexeerd worden, de rekening doorgeschoven kan worden en betaald wordt door werkgevers en werknemers in de vorm van hogere pensioenpremies.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt nam het nog op voor zijn partijgenoot Donner door te memoreren dat het kabinet onlangs heeft besloten zowel de toeslag als de uitkering van AOW'ers te verhogen.