AMSTERDAM - De vergunning die de provincie Groningen aan Nuon had gegeven om een elektriciteitscentrale in de Eemshaven te bouwen is vernietigd. De Raad van State verklaarde woensdag een aantal bezwaren van de Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace gegrond.

Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieu en een aantal inwoners van de gemeente Eemsmond waren naar de Raad gestapt omdat ze het niet eens waren met de vergunningverlening.

De hoogste bestuursrechter in Nederland heeft een belangrijk deel van de bezwaren van de tegenstanders gegrond verklaard. Volgens Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu zou de centrale de natuur in het gebied aantasten.

Tekortgeschoten

Bovendien zou het onderzoek naar de gevolgen voor het milieu ernstig zijn tekortgeschoten. Ook de uitstoot van onder meer zwaveldioxide, dioxines, zware metalen en fluoride zou in de ogen van de partijen te hoog worden. De bewoners vreesden voor geluids- en lichthinder.

De Raad van State heeft vier van de bezwaren gegrond verklaard. Zo oordeelde de rechter dat er te weinig onderzoek zou zijn verricht naar de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fluoride.

Nuon

Nuon laat in een reactie weten hier op korte termijn aan te werken. Het energiebedrijf gaat er dan ook van uit zo spoedig mogelijk met de bouw te kunnen beginnen.

Eind augustus bepaalde de Raad van State al dat de lozingsvergunning die Nuon van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat had gekregen, ten onrechte was verleend. Ook deze zaak was aanhangig gemaakt door Greenpeace.

De bouw van de centrale, bestaande uit een kolenvergassingsinstallatie en een elektriciteitsbedrijf, zou aanvankelijk komend najaar van start gaan, maar is nog steeds niet begonnen. De centrale vergt een investering van 1,2 miljard euro.