DELFT - Er is een einde gekomen aan de daling van het aantal ongelukken op het werk met letsel en verzuim tot gevolg. In 2006 hadden naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaats, even veel als een jaar eerder.

Van die ongevallen hadden er 82 een dodelijke afloop. Ruim 4000 mensen belandden in het ziekenhuis.

Dat meldt onderzoeksinstituut TNO in de woensdag gepubliceerde Monitor Arbeidsongevallen 2006. Tussen 20000 en 2005 daalde het aantal arbeidsongevallen met gemiddeld 5 procent per jaar.

De medische kosten van ongevallen die leidden tot een behandeling op de Spoedeisende Hulp of een ziekenhuisopname bedroegen in 2006 naar schatting 83 miljoen euro. De kosten van verzuim lagen op 200 miljoen euro.