RIJSWIJK - Hoe hoger het percentage allochtone leerlingen op een school, des te vaker docenten zich ziek melden. Dat blijkt uit verzuimcijfers in het voortgezet onderwijs over 2007 die zijn verzameld door de Arbo-VO.

Het is voor het eerst dat hier naar is gekeken. Het verzuim doet zich zowel voor bij het onderwijzend personeel als bij de ondersteunende medewerkers.

Volgens de Arbo-VO is het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs na jaren van daling gestabiliseerd in 2007. Het percentage bleef met 5 procent gelijk aan 2006.

Regio Noord

Uit de cijfers blijkt verder dat de verschillen in ziekteverzuim tussen stedelijke gebieden en de regio kleiner worden. Tot nu toe meldden in steden meer personeelsleden zich ziek dan in de regio.

Zo heeft de regio Noord waar weinig verstedelijkte gebieden zijn, de hoogste ziekteverzuimcijfers.

Aanstellingsomvang

De aanstellingsomvang heeft ook duidelijk invloed op het verzuim. Leraren in deeltijd melden zich net als voorgaande jaren vaker ziek. Bij vrouwen is het verzuimpercentage net als in het verleden hoger dan bij mannen.