DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft aan tien bedrijven werktijdverkorting verleend wegens een abrupte omzetterugval door de kredietcrisis. Dat heeft de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer gezegd.

Hij kon nog niet zeggen hoeveel werknemers bij de bedrijven met behulp van een WW-uitkering tijdelijk minder gaan werken.

Sinds Donner de regeling voor werktijdverkorting heeft opengesteld hebben 43 bedrijven bij zijn ministerie aangeklopt voor steun uit de WW-fondsen. Daarvan zijn nog 33 aanvragen in behandeling. Zo wordt nog de aanvraag van Corus Staal in IJmuiden bekeken, die 6400 medewerkers tijdelijk minder wil laten werken. De uren waarvoor Corus werktijdverkorting heeft aangevraagd zijn goed voor 1100 voltijdsbanen.

Opheldering

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP had Donner dinsdag om opheldering gevraagd, omdat de steun te beperkt zou zijn. Het is volgens Ulenbelt zo beperkt dat het beschikbare budget via een loterij verdeeld moet worden.

Donner benadrukte dat het gaat om een tijdelijke regeling voor bijzondere situaties, zoals een brand, waarbij de verwachting is dat de bedrijven zich in korte tijd herstellen en hun personeel weer hard nodig hebben.

De regeling geldt tot 1 januari 2009 en mag maximaal 200 miljoen euro kosten. Daarmee kan voor 20.000 voltijdsbanen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Loterij

Verder is het volgens de minister gebruikelijk dat bij subsidieregelingen een loterij met een notaris wordt gehouden. Donner wees erop dat de aanvragen voor werktijdverkorting binnenkomen via de post en het heel wel mogelijk is dat op de laatste dag en/of rond het getal van 20.000 arbeidsplaatsen meerdere verzoeken in de postzak zitten.

Bemiddeling

Ook is het volgens Donner zaak dat overtollig personeel niet onnodig in de WW terechtkomt en zo snel mogelijk naar ander werk wordt bemiddeld. Hij wees erop dat ondanks de verslechterende economie veel werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures.

Daarom worden volgens hem alle bedrijven die nu een aanvraag voor werktijdverkorting indienen, direct benaderd om werknemers zo nodig te bemiddelen naar ander werk in hun regio.