FRANKFURT - De economie in de eurozone zal in de tweede helft van dit jaar geleidelijk herstellen. Daarover is de Europese Centrale Bank (ECB) optimistischer geworden. Het herstel zal in verder aantrekken, zo staat in het maandbericht dat de ECB donderdag naar buiten heeft gebracht.

De bank krijgt meer signalen dat het herstel wordt geschraagd door de buitenlandse vraag naar producten uit de eurozone die zal toenemen. Recente gegevens bevestigen de verwachtingen dat de economische bedrijvigheid in diverse delen van de wereld aantrekt, aldus de ECB.

De hogere economische activiteiten moeten ertoe bijdragen dat de negatieve effecten van de hogere koers van de euro worden gecompenseerd. De bank erkent dat nog steeds risico's bestaan die het groeiscenario onderuit kunnen halen, maar die zouden lichtjes zijn afgenomen.

Verder meldde de ECB dat het huidige rentetarief op het juiste niveau ligt. De bank baseert zich daarbij op de gunstige vooruitzichten voor de prijsstabiliteit in de eurozone. De inflatie ligt de komende tijd onder, maar dichtbij de 2 procent. Dat cijfer komt overeen met de doelstelling van de ECB.

De laatste keer dat de ECB zich over het rentepeil boog, op 31 juli, werd besloten om de tarieven onveranderd te laten. Er werd toen na afloop geen persconferentie gegeven, zoals gebruikelijk is. Daarom volgen analisten het ECB-bericht nu met extra aandacht. In verband met de vakantie is de volgende rentevergadering pas op 4 september.

Het belangrijkste rentetarief dat de ECB hanteert, de zogeheten herfinancieringsrente voor leningen aan commerciële banken, ligt nu op 2 procent. De laatste keer dat de ECB tot een verlaging van de rente besloot was op 5 mei. Er ging toen een half procentpunt vanaf.