UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen (NS) moeten het verschil in treintarieven voor de spits- en de daluren vergroten. Ook zouden er prijsverschillen in de diverse trajecten kunnen komen. Dat betogen D. van Vuuren en P. Rietveld in het economenblad ESB, dat donderdag verschijnt.

De NS wil de prijs van alle treinkaartjes verhogen, ongeacht het tijdstip en het traject. Reizigers betalen na negen uur - mits zij een voordeel-urenkaart hebben - al wel minder dan spitsreizigers, maar dat verschil is voor de onderzoekers nog niet groot genoeg. Volgens Van Vuuren en Rietveld, die verbonden zijn aan de Vrije Universiteit, betalen reizigers in de daluren daardoor mee aan het vervoer van de passagiers in de spitsuren.

De onderzoekers wijzen erop dat de spoorcapaciteit tijdens de spits in bijvoorbeeld de Randstad volledig is benut. Daardoor zijn de theoretische kosten om een extra passagier te vervoeren daar veel hoger dan tijdens de daluren. Juist in de uren dat het rustiger is kunnen extra reizigers met relatief weinig extra investeringen mee. De onderzoekers denken dat een tariefsverhoging voor de spits minder reizigers afschrikt dan een prijsstijging voor de daluren.