DEN HAAG - Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken wil dat mensen met minderjarige kinderen en een uitkering op grond van de Nabestaandenwet in de toekomst scholing en werk aanvaarden.

Die verplichting gaat in twee jaar na het overlijden van hun partner en geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Nu kunnen mensen die hun partner verliezen de uitkering krijgen zo lang zij de zorg hebben voor een minderjarig kind. Aboutaleb wil hen eerder aan het werk hebben en hen, net als mensen in de bijstand, verplichten zich te scholen en op zoek te gaan naar een baan.

"In ruil voor hun uitkering moeten zij zich laten scholen en re-integreren. Zo wordt hun positie op de arbeidsmarkt sterk verbeterd", zei Aboutaleb maandag op een bijeenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Den Haag.

Bijstand

Hij wil zo voorkomen dat nabestaanden die lang zonder werk blijven na afloop van de ANW-uitkering in de bijstand terechtkomen. De uitkering houdt op wanneer het jongste kind 18 jaar wordt.

Nu heeft 45 procent van de nabestaanden met een kind onder de 18 geen ander inkomen. "Dan heb je een groot probleem als die uitkering stopt en je bent er niet klaar voor om te gaan werken."

Net als in de bijstand wil Aboutaleb dat nabestaanden met kinderen onder de vijf jaar een verzoek kunnen indienen om te worden vrijgesteld van de werkplicht.

ANW-uitkering

Op dit moment ontvangen ongeveer honderdduizend mensen een ANW-uitkering. Mensen komen ervoor in aanmerking wanneer hun partner overlijdt en zij achterblijven met een minderjarig kind, of arbeidsongeschikt zijn.

Wie voor 1950 is geboren, houdt de uitkering tot 65 jaar en dat blijft zo.

Jaarlijks doen ongeveer tweeduizend nieuwe nabestaanden een beroep op de ANW.