DEN HAAG - Het kabinet neemt een compensatiemaatregel die moet helpen werklozen op leeftijd aan het werk te krijgen.

Werkgevers krijgen daartoe de loonkosten vergoed van oudere en langdurig zieke werknemers die voor hun dienstverband minstens een jaar werkloos zijn geweest.

Donner

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waarin dit wordt geregeld. De regeling moet in juli volgend jaar ingaan en zal gelden voor werknemers van 55 jaar en ouder.

Tijdens het Najaarsoverleg met de sociale partners had het kabinet al toegezegd deze compensatiemaatregel te zullen nemen.