DEN HAAG - Scholen mogen niet meer zomaar met elkaar fuseren. Het kabinet komt met een fusietoets in het onderwijs. Ook wordt het voor scholen gemakkelijk om uit een grote instelling te stappen.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het kabinet volgt daarmee een advies van de Onderwijsraad, die erop wees dat scholen zo groot dreigen te worden dat ouders nauwelijks nog wat te kiezen hebben.

Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) noemde vrijdag na afloop van de ministerraad Deventer en omgeving, waar ouders niets meer te kiezen hebben als ze hun kind naar een middelbare school willen sturen.

Marktaandeel

Een fusie mag straks alleen nog maar als er genoeg scholen in een regio overblijven en het marktaandeel van de fusieschool niet te groot wordt.

Maar scholen die samen willen gaan, moeten daar ook beter over gaan nadenken. Ze worden verplicht om zich te verantwoorden tegenover alle betrokkenen.

Toeslag

Net als in het basisonderwijs komt er in het voortgezet onderwijs mogelijk een toeslag voor kleine scholen.

Scholen die willen splitsen stuiten nu nog op allerlei financiële en juridische voetangels en klemmen. Het kabinet bekijkt of hier iets aan gedaan kan worden.

De Tweede Kamer sprak zich vorige maand ook al uit voor een fusietoets.

Fusiestop

De SP wil dat er tot de fusietoets is ontwikkeld geen nieuwe fusies plaatsvinden. De regering verwacht pas na 1 of 2 jaar een fusietoets klaar te hebben.

SP-Kamerlid Van Dijk vreest dat besturen nog snel voor die tijd willen fuseren. Uit een SP-inventarisatie blijkt dat tenminste 26 fusies gaande zijn in het onderwijs.

"Deze fusies moeten worden stopgezet, zoals ook in mijn motie staat. Minister Plasterk moet daartoe een fusiestop afkondigen."