DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag niet besloten de postmarkt per 1 januari volgend jaar vrij te maken. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zei dat er nog geen datum is vastgesteld.

Hij zal samen met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) overleg voeren met werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden van de postbezorgers.

De concurrenten van marktleider TNT Post, Sandd en Selekt Mail, hebben een cao afgesloten met de vakbonden. De postbezorgers, die op stukloon werken, moeten geleidelijk betere arbeidsvoorwaarden krijgen.

Tempo

Het kabinet heeft een "stok achter de deur'' om het tempo waarin dat gebeurt te beïnvloeden. Op grond van een algemene maatregel van bestuur mogen de bewindslieden ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden.

TNT laat in een reactie weten dat het gesprekken met het kabinet en ,,andere partijen'' over arbeidsvoorwaarden verwelkomt. Daarnaast benadrukt het bedrijf dat aan een van de voorwaarden voor liberalisering nog niet is voldaan. TNT zegt in Duitsland nog steeds belemmerd te worden om toe te treden tot de markt, sinds de invoering van het minimumloon.

Het kabinet ziet de cao, die op 12 november werd afgesloten, als een goede stap. De nieuwe postbedrijven zeggen toe dat ze toegroeien naar arbeidscontracten met uurloon. De vakbonden zien graag dat het kabinet druk op de ketel zet.

Monopolie

De postmarkt moet uiterlijk 1 januari 2011 helemaal vrij zijn. In ons land heeft TNT Post tot dusver het monopolie op brieven tot 50 gram.

Als dat monopolie vervalt zal de concurrentie, vooral om grote partijen post zoals bankafschriften en dergelijke, echt losbarsten.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer wilde dat het kabinet een besluit zou nemen over de liberalisering van de postmarkt per 1 januari 2009. Vooral de VVD is voorstander van een snelle liberalisering, omdat de klanten dan hun voordeel kunnen doen met lagere prijzen.

De SP vreest dat de strijd om de markt zal worden uitgevochten over de ruggen van de postbezorgers.