AMSTERDAM - TNT heeft een chronisch personeelstekort. Dat beeld schetst postbedrijf TNT in een intern rapport, waar De Financiele Telegraaf (DFT) vrijdag over schrijft.

Met kunst- en vliegwerk moet de onderneming bijna dagelijks aan de slag om gaten in de personeelsbezetting te dichten en om zo te voorkomen dat niet aan de wettelijke plicht om zes dagen in de week post te bezorgen kan worden voldaan, zo schrijft DFT.

Uit het rapport van TNT blijkt verder dat het personeelsverloop in het noordwesten van Nederland groot is. Gestreefd werd naar een uitstroom van 5 procent, begin oktober was het echter al opgelopen tot 6,4 procent. De instroom was 'problematisch'.

Alleenrecht

Vrijdag buigt de ministerraad zich over het al dan niet volledig vrijgeven van de Nederlandse postmarkt. TNT Post heeft nu nog het alleenrecht voor de verwerking van brieven tot 50 gram, maar mocht de markt geliberaliseerd worden, dan verliest het concern dit voordeel ten opzichte van concurrenten als Sandd en Selekt Mail.

TNT Post heeft zich tot nu toe met hand en tand verzet tegen de liberalisering, zolang het niet ook dezelfde rechten in het buitenland krijgt als de concurrenten nu op de Nederlandse markt. Van een dergelijk 'gelijk speelveld' is nog steeds geen sprake.

Massaontslagen

Doorgaan van liberalisering op dit moment zou kunnen leiden tot massaontslagen bij TNT Post, zo waarschuwde de directie. Bij het bedrijf werken nu 29.000 mensen in de postverwerking, waarvan 20.000 als postbode en 9.000 postbezorgers (parttimers).

Hoewel TNT zelf toegeeft minder gelukkig te zijn met de situatie zegt een woordvoerder toch "blij te zijn met de frictie". "We werken liever met een onderbezetting dan dat we op termijn tot gedwongen ontslagen moeten overgaan."