AMSTERDAM - De mogelijkheid om als hoger opgeleide op het werk nieuwe kennis te ontwikkelen, blijkt beperkt. Uit onderzoek is gebleken dat 24 procent van de oud-studenten uit het wetenschappelijk onderwijs (wo) ontwikkelingsmogelijkheden op het werk als onvoldoende beschouwen. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag.

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat ongeveer dertig procent van de wo-afgestudeerden van mening is dat hun huidige functie onvoldoende ruimte biedt om de eigen, reeds bestaande kennis en vaardigheden goed te benutten.

De meeste academici vinden overigens wel snel een baan na hun afstuderen. Slechts twee procent heeft langer dan zes maanden nodig om die te bemachtigen. Van de werkenden is 82 procent in het bezit van een vaste baan.