DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maakt een pas op de plaats met het toelaten van Oost-Europees personeel. De CDA-bewindsman wees er donderdag in de Tweede Kamer op dat door de verslechterende economie de werkloosheid zal toenemen.

Werkgevers die nu nog moeite hebben om voldoende vakkrachten te vinden, zoals het beroepsgoederenvervoer, kunnen volgens hem straks putten uit meer werkzoekenden in Nederland.

Op verzoek van een Kamermeerderheid zal Donner in Europa aangeven dat Nederland voorlopig de grenzen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers drie jaar dichthoudt.

CDA

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wees erop dat altijd nog de komende drie jaar tussentijds besloten kan worden om de grenzen eerder open te stellen voor Roemenen en Bulgaren als daar aanleiding toe is.

Nu hebben inwoners van Roemenië en Bulgarije, sinds vorig jaar lid van de Europese Unie, hier nog een werkvergunning nodig. Volgens Europese afspraken moet Nederland voor 1 januari besluiten of en hoe de toegang voor deze werknemers beperkt moet blijven; anders gaan de grenzen helemaal open.

Juli

De bedoeling van Donner was aanvankelijk om wegens de financiële crisis de grens voor Roemenen en Bulgaren tot 1 juli volgend jaar dicht te houden.

Maar een Kamermeerderheid drong er eerder deze week op aan de volledige termijn van drie jaar te benutten, die in Europa is afgesproken om nieuwe EU-burgers beperkingen op te leggen als het gaat om vrij verkeer van werknemers.

Malafide uitzendbureaus

De Kamer verzet zich al langer tegen het toelaten van meer Oost-Europees personeel, omdat er nog veel problemen zijn met uitbuiting en huisvesting. Donner erkent dat in bepaalde regio's en steden problemen zijn en wacht nog de effecten af van maatregelen tegen onder meer malafide uitzendbureaus.

Maar de minister ziet ook voordelen van de komst van Oost-Europees personeel. Zo is de land- en tuinbouw nu nog een van de weinige goed draaiende sectoren. Dat is volgens de minister mede te danken aan de inzet van vooral Polen waar sprake is van krapte op de arbeidsmarkt.

EVO

EVO, de belangenorganisatie in het beroepsgoederenvervoer, is teleurgesteld. De sector wijst erop dat in de logistiek en het transport ook nog duizenden vacatures zijn voor beroepen waarvoor steeds minder Nederlanders te motiveren zijn, zoals chauffeur en magazijnmedewerker.

Maar volgens Donner zijn er de komende tijd meer werkzoekenden in Nederland beschikbaar.