DEN HAAG - Het ministerie van Volksgezondheid heeft de pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar voor het ambtelijk ambulancepersoneel ter discussie gesteld. Volgens het ministerie ligt het meer voor de hand de uittredingsleeftijd voor de werknemers van overheidsambulances te verhogen dan die van hun collega's bij de particuliere bedrijven te verlagen.

Dat blijkt uit een brief van de directeur-generaal gezondheidszorg M. van Rijn van het ministerie, die maandag is verstuurd aan de werkgeversorganisatie AmbulanceZorg Nederland (AZN). De werkgeversorganisatie had het ministerie om een reactie gevraagd naar aanleiding van de arbeidsonrust die is ontstaan over de verschillen in de uittredingsleeftijd tussen het particuliere en publieke deel van de sector.

Zondagsdiensten

De pensioengerechtigde leeftijd van de 1400 werknemers van de private ambulances ligt vier jaar hoger dan die van hun collega's in overheidsdienst. De werknemers op de particuliere ambulances draaien inmiddels ruim een week lang zondagsdiensten, omdat zij willen dat hun uittredingsleeftijd met twee jaar wordt verlaagd van naar 57 jaar.

Volgens het ministerie is daar echter geen geld voor. Verder wijst de directeur-generaal erop dat de pensioengerechtigde leeftijd van 55 jaar voor het ambtelijk deel van de ambulancesector wordt "heroverwogen" gezien de verschillen in arbeidsvoorwaarden met de particuliere ambulancebedrijven en de kabinetsvoornemens om ouderen te stimuleren langer door te werken.

Weinig verassend

Vice-voorzitter H. Groenendijk van AZN noemt de brief van het ministerie weinig verrassend. "Het moet nu ook voor de vakbonden zonneklaar zijn, dat er geen geld is voor wat zij vragen en dat het bovendien tegengesteld is aan het kabinetsbeleid."

De werkgevers willen met FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond verder praten over gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden in de ambulancesector. Het CAO-overleg hierover is maanden geleden op de pensioengerechtigde leeftijd vastgelopen. "We hebben de bonden verzocht mee te werken aan een onderzoek naar de psychische en fysieke belasting van het werk. Op die manier kunnen we ook bij het ministerie onderbouwen, welke uittredingsleeftijd gerechtvaardigd is", stelt Groenendijk.

Oude wijn in nieuwe zakken

Bestuurder T. Koningh van FNV Bondgenoten verzucht in een eerste reactie dat werkgevers oude wijn in nieuwe zakken presenteren. "Het kabinetsbeleid is langer bekend. Ook is het onderzoek al eerder geopperd. Wij hebben toen al gezegd dat we eerst willen dat de arbeidsvoorwaarden worden gelijkgetrokken in de sector, want zo'n onderzoek duurt ons veel te lang."

Woensdag houden de vakbonden een landelijke bijeenkomst in de Utrechtse Jaarbeurs, waar ze circa 350 ambulancemedewerkers uit de particuliere sector verwachten. "Voordat we weer gaan praten met de werkgevers, willen we daar eerst samen met de leden ons standpunt bepalen", aldus Koningh.