DEN HAAG - PvdA-minister Wouter Bos (Financiën) noemt het "goed nieuws" dat er binnen coalitiegenoot CDA wordt gesproken over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.

Hij zei dat dinsdag bij RTLZ, waarmee hij reageerde op een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daarin wordt gepleit voor een vlaktaks.

Met de invoering van een belastingtarief krijgen mensen ook maar een vast percentage terug van de rente die zij over hun hypotheek betalen.

Rapport

Premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende nam het rapport maandag in ontvangst en betitelde de vlaktaks als "buitengewoon interessant".

Dinsdag in de Tweede Kamer benadrukte Balkenende dat hij daar gesproken had als CDA-leider en dat het huidige kabinet niet tornt aan de hypotheekrenteaftrek.

Hoopvol

Coalitiegenoot ChristenUnie zei dinsdag "hoopvol" te zijn dat nu met de discussie over de vlaktaks ook weer gesproken wordt over het voortbestaan van de hypotheekrenteaftrek.

De ChristenUnie "wordt niet warm" van het idee voor één belastingtarief, waardoor de belastingen voor hogere inkomens omlaag gaan en voor lagere inkomens omhoog.

PvdA

De PvdA is helemaal geen voorstander van een vlaktaks. Bos zei dinsdag dat al vaker de gevolgen uitgerekend zijn en steeds bleek dat er grote inkomenseffecten zijn.

Volgens PvdA-Kamerlid Paul Tang is de vlaktaks een "even oud als slecht idee". Hij ziet bovendien niet voor zich hoe je een vlaktaks invoert en de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat.

In het Liberaal Manifest van de VVD was een vlaktaks enkele jaren geleden opgenomen, maar de liberalen zagen er later vanaf vanwege de uitvoeringsproblemen.