DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het belastingplan voor volgend jaar. Belangrijke punten daarin zijn de fiscale bonus voor mensen die na hun 62e jaar blijven doorwerken, het schrappen van de btw-verhoging en een eenvoudigere verpakkingsbelasting.

De oppositiepartijen VVD, SP en PVV stemden tegen. De Kamer debatteerde ruim 20 uur over de plannen. Grote wijzigingen werden er niet aangebracht. Wel is vastgelegd dat vanaf de start van de kilometerheffing, in 2012, de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers wordt beperkt.

Nu is het nog zo dat voor auto's van 25 jaar of ouder geen belasting hoeft te worden betaald. Straks geldt dat alleen nog voor auto's van voor 1987. Initiatiefnemer Ernst Cramer van de ChristenUnie toonde zich opgetogen met de beperking. Het wordt zo onaantrekkelijker om bijvoorbeeld oudere auto's te voorzien van een gastank met als doel daar vele kilometers mee te maken.