DEN HAAG - De VVD wil uitkeringsinstituut UWV opheffen. Volgens het liberale Tweede Kamerlid Stef Blok kunnen gemeenten de taken overnemen op het gebied van de WW en Wajong-uitkeringen voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn.

Regelingen voor arbeidsongeschikten kunnen bij private verzekeraars ondergebracht.

Blok wil hiertoe voorstellen doen bij de begroting Sociale Zaken, die deze week in de Kamer besproken wordt.

"Het UWV opheffen bespaart de gemeenschap veel geld. Zo mogelijk nog belangrijker is dat de cliënt beter bediend kan worden. Nu moet steeds hetzelfde verhaal worden verteld aan zowel gemeente, Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als UWV", aldus Blok.

Gehandicapten

Ook proberen gemeenten volgens de VVD'er gehandicapten in de bijstand over te hevelen naar de Wajong, omdat dan het Rijk financieel verantwoordelijk is en niet zij. Om die overheveling van kosten tegen te gaan, kunnen de uitkeringen volgens Blok beter in één hand worden gebracht.

Verder wil Blok bij deze begroting weer pleiten voor het beperken van de rechten op een uitkering voor (arbeids)migranten. Vorig jaar kreeg hij hiervoor niet de handen op elkaar. De VVD'er hoopt nu wel, omdat het CDA onlangs pleitte voor aanscherping van WW- en bijstandsrechten voor buitenlanders. Ook zijn er zorgen over de komst van veel Oost-Europees personeel, vooral Polen.