DEN HAAG - De hulp aan jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking om aan het werk te komen, moet volgens een meerderheid van de Tweede Kamer beter.

Alle drie de regeringspartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, komen deze week bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Tweede Kamer met voorstellen hiertoe.

Zo wil de PvdA 30 miljoen euro uit overschotten in bijstandsbudgetten halen om werkgevers meer te ondersteunen als ze iemand in dienst nemen die van jongs af aan een beperking heeft en afhankelijk is van een Wajong-uitkering.

Met dat geld wil PvdA-Kamerlid Hans Spekman bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek en jobcoaches ter begeleiding van de gehandicapte werknemer financieren.

Steunen

Juist nu er economisch mindere tijden aanbreken, is het volgens Spekman zaak om de zwakke arbeidsmarktpositie van jonggehandicapten aan te pakken en werkgevers te steunen die ze wel in dienst nemen.

"Als we nu niks doen en ze langs de kant laten staan, schrijf je ze voor de komende vier of vijf jaar af en komen ze daarna nog lastiger aan het werk."

Jobcoaches

Ook de ChristenUnie wil de zogenoemde Wajongers extra ondersteunen via jobcoaches. Nu komen volgens een woordvoerder deze begeleiders altijd van buiten de ondernemingen en zijn het bijvoorbeeld arbeidsmarktspecialisten van uitkeringsinstituut UWV.

Het zou beter zijn als bedrijven ook subsidie krijgen als zij een mentor vrijmaken in hun organisatie, die beter zicht op de werkplek en -omstandigheden van de gehandicapte heeft.

Opleidingsinstellingen

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil de status van de opleidingsinstellingen voor Wajongers met ernstige stoornissen of beperkingen, de REA-instituten, veilig stellen.

Hij vindt het niet kunnen dat deze organisaties al tijden in financiële problemen verkeren, omdat ze niet als onderwijsinstelling worden erkent en beoordeeld worden als re-integratiebedrijf.

Daardoor worden de instellingen volgens Van Hijum afgerekend op het aantal leerlingen dat ze aan het werk helpen. Terwijl in zijn ogen de gehandicapten de best mogelijke opleiding moeten zien af te ronden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het CDA wil daarom dat de REA-instituten uiterlijk per 1 januari 2011 worden overgedragen aan het ministerie van Onderwijs om zo Wajongers een "doorlopende leerlijn en landelijk dekkend vangnet" te bieden.