ROTTERDAM - De komst van een asielzoekerscentrum (azc) heeft geen invloed op de waarde van de omringende woningen. Ook staan die huizen niet langer dan anders te koop. Het veelgehoorde argument van bewoners dat de huizenprijzen dalen wanneer een azc in hun wijk of dorp komt, gaat dan ook niet op. Dat schrijft onderzoeker M. Theebe in het economenblad ESB van donderdag.

"Niet iedereen zal de aankondiging dat de achtertuin binnenkort grenst aan een asielzoekerscentrum zonder gemengde gevoelens ontvangen", stelt Theebe. "Achter formele bezwaren schuilen vaak minder formele of racistische redenen. Mogelijk wordt gevreesd voor eventuele aantasting van het woongenot door afgenomen privacy, toegenomen drukte in de wijk, teruggelopen status of zelfs gestegen criminaliteit."

Andere academische studies toonden eerder aan dat woningen in de buurt van bijvoorbeeld een kerncentrale, een vuilnisbelt of een hoogspanningsmast wel in waarde dalen. Ook zijn huizen in wijken met criminaliteit en veel geluidsoverlast vaak goedkoper. Voor asielzoekerscentra gaat dit dus niet op.

Volgens Theebe, die in juni aan de Universiteit van Amsterdam promoveert op risico's en ontwikkelingen op de woningmarkt, zal zijn conclusie niet iedereen plausibel voorkomen, omdat veel media berichten over incidenten en uitingen van protest. "Dat geeft op zijn minst een vertekenend beeld", zegt hij in een toelichting.

In 1998 veroorzaakte de aankoop van een voormalig tehuis voor blinde bejaarden in Vught veel ophef. Een aantal welgestelde omwonenden kocht voor bijna 1,7 miljoen euro het pand onder de neus van de gemeente weg, om te voorkomen dat zij er driehonderd asielzoekers zou vestigen. De bewoners waren bezorgd over de waarde van hun woningen.

Vught was mede de aanleiding voor het onderzoek. Theebe onderzocht de woningprijzen van opvangcentra, azielzoekerscentra en kleinere opvanghuizen in drie provincies. Hij corrigeerde de prijzen voor verschillen in fysieke kwaliteit, ligging, regio en marktsituatie. Woningen rond een asielzoekerscentrum bleken voor het overgrote deel van de accommodaties een enkele keer wel goedkoper, maar minstens even zo vaak duurder.

Ook was het aantal gevallen dat de huizen langer te koop staan net zo groot als het aantal gevallen waarin de tijd juist korter is. Ook blijft de onderhandelingspositie van woningeigenaren naast een azc gelijk. "Verkopers van direct aangrenzende woningen hoeven ook niet meer water bij de wijn te doen als het op onderhandelen over de prijs aankomt", schrijft Theebe.