ROTTERDAM - Vastgoedbelegger Rodamco Europe heeft het afgelopen halfjaar 10 procent meer winst geboekt. De nettowinst kwam uit op 155 miljoen euro, tegenover 141 miljoen euro in dezelfde periode in 2002. De betere resultaten zijn toe te schrijven aan hogere huurinkomsten en lagere rentelasten, aldus Rodamco dinsdag voorbeurs.

De netto-inkomsten uit de verhuur van vastgoed stegen met 5,1 procent tot 208 miljoen euro. De extra inkomsten kwamen voort uit de aankoop van nieuwe panden. Ook huurverhogingen droegen bij aan de stijging. De bezettingsgraad van de panden stond eind juni op ,7 procent, iets meer dan een jaar eerder.

Rodamco Europa heeft de waarde van zijn vastgoedportefeuille 13 miljoen euro hoger ingeschat. De waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt 6,46 miljard euro, aldus de belegger.

Rodamco Europe verschuift zijn beleggingen steeds meer naar winkelcentra. Die beslaan inmiddels 83 procent van Rodamco's vastgoedportefeuille. De beursgenoteerde belegger stootte in de eerste helft van 2003 voor circa 140 miljoen euro panden af, voornamelijk kantoren.

De vastgoedbelegger houdt vast aan zijn eerdere winstdoestellingen. Dat betekent dat de nettowinst over heel 2003 met ongeveer 5 procent zal toenemen. De winst zal nauwelijks uit herwaarderingen worden gehaald, aldus Rodamco. De winkelcentra stijgen weliswaar enigszins in waarde, maar die meevaller wordt teniet gedaan door een waardedaling van de kantoren.