DELFT - MKB-Nederland heeft tot nu toe bijna 4000 klachten verzameld van ondernemers over de hoogte van de kopieeraanslag die bedrijven sinds kort moeten betalen. De organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers heeft de bezwaren maandag naar de Stichting Reprorecht verstuurd met begeleidende brief en een verzoek om overleg.

Sinds februari bepaalt de wet dat bedrijven een vergoeding moeten betalen voor het kopiëren van werk dat auteursrechtelijk is beschermd. De stichting heeft schattingen gemaakt over hoeveelheden fotokopieën, die volgens de ondernemersorganisatie "gespeend zijn van iedere realiteit".

MKB-Nederland heeft al in juni gedreigd met een rechtszaak, maar probeert eerst via overleg met de stichting te komen tot "een aanvaardbare systematiek van vergoeding". Zolang er nog geen overeenstemming is bereikt, adviseert de ondernemersorganisatie haar leden te wachten met de betaling van de kopieervergoeding.

Algemeen secretaris J. Lam van MKB-Nederland verwacht dat binnen twee weken duidelijk wordt of het overleg met de stichting zinvol is en een gang naar de rechter afgeblazen kan worden. De stichting zou de ondernemersorganisatie ook hebben toegezegd pas eind augustus te beginnen met het sturen van aanmaningen wegens niet betaalde reprorechten.