DEN HAAG - Het aantal mensen dat eerste hulp nodig had na een ongeval op het werk is in 2001 licht gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het ministerie van Sociale Zaken registreerde in totaal 100.000 arbeidsongevallen, tegen 110.000 in 2000.

Uit het rapport Arbeidsongevallen 2001 dat staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt verder dat mannen 3,5 keer zoveel kans hebben op een ongeluk als vrouwen. Verder blijken jongeren in de horeca, de bouw en de metaalsector een kwetsbare groep.