AMSTERDAM - De AOW-premie die werknemers betalen voor de uitkering van 65-plussers moet omhoog. Dat is het advies dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan het kabinet heeft gestuurd. Met een fractionele premieverhoging kan de rijksbijdrage in 2004 beperkt blijven tot 800 miljoen euro. Dat heeft de SVB maandag gemeld.

Zonder de voorgestelde premieverhoging zou het Rijk volgend jaar ,5 miljard euro moeten fourneren om alle ouderen van een AOW-uitkering te voorzien. Het SVB-advies betreft de aanpassing van de premie die nu 17,9 procent van het inkomen bedraagt. Die zou naar het wettelijk maximum van 18,25 procent moeten.

De SVB heeft ook vorig jaar de regering geadviseerd de premie tot dit plafond op te trekken. Dat is toen niet gebeurd. Op prinsjesdag zal uit de Miljoenennota blijken wat de premiebesluiten en rijksbijdragen voor 2004 worden.

In Nederland heeft iedereen vanaf 65 jaar recht op een AOW-uitkering. Vorig jaar ontvingen 2,4 miljoen AOW'ers samen 21 miljard euro aan uitkeringen. Een alleenstaande ontvangt per maand ,19 euro, een echtpaar krijgt twee keer 654,29 euro. De AOW vormt de basis van de oudedagsvoorziening in Nederland. Daarboven krijgen gepensioneerden een uitkering van hun pensioenfonds.

Van de fractionele premieverhoging merken de werknemers niets in hun portemonnee. De totale lastendruk blijft immers gelijk.

Een mogelijkheid om de inkomsten voor het AOW-fonds te verhogen, zou zijn om de hogere inkomens te laten opdraaien voor extra premie, oppert Robert Olieman, hoofd van de afdeling onderzoek van de SVB. Deze suggestie staat nadrukkelijk niet in het SVB-advies dat naar het kabinet is gestuurd.

Nu heft het Rijk alleen over de eerste twee belastingschijven AOW-premie. Over de derde en vierde schijf betaalt de burger enkel belasting. "Door ook over deze schijven premie te heffen, zou je enorm veel meer AOW-premie kunnen binnenhalen. Je zou dan zelfs kunnen overwegen om de AOW-premie voor de lagere inkomens enigszins naar beneden te brengen."

Het Rijk heeft in 2003 al 1,2 miljard euro aan het AOW-fonds overgedragen. Uit de zogenoemde juninota van de SVB aan staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken blijkt dat het fonds naar verwachting nog 700 miljoen euro tekort komt.