DEN HAAG - Het kabinet hoopt de kosten voor ontslag "binnen de perken" te houden voor werknemers die een goede positie op de arbeidsmarkt hebben, tot maximaal een jaarsalaris bij inkomens vanaf 75.000 euro.

Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt, nadat de ministerraad heeft ingestemd met het akkoord over de maximering tussen minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken), werkgevers en de vakbeweging.

De kosten van ontslagvergoedingen zijn werkgevers al jaren een doorn in het oog.

Aftoppen

Door het aftoppen van de vergoedingen bij hogere inkomens moet worden voorkomen dat ook mensen die naar verwachting snel weer een andere baan vinden, toch een hoge schadevergoeding meekrijgen.

De maximering geldt alleen voor ontslagzaken, waar de kantonrechter aan te pas komt. Werkgevers en werknemers kunnen onderling andere afspraken maken. De rechter kan ook altijd nog besluiten een hogere vergoeding mee te geven aan een werknemer die 75.000 euro of meer verdient, als zijn werkgever zich heeft misdragen.