DEN HAAG - Het kabinet komt met een pakket van maatregelen om de economie te ondersteunen. "Het is alle hens aan dek,'' zei premier Jan Peter Balkenende vrijdag.

Een belangrijk onderdeel van het pakket zijn vervroegde afschrijvingen door bedrijven, die daardoor in feite het betalen van belasting kunnen uitstellen. Daarmee zijn miljarden gemoeid.

Al met al sprak de premier over een "liquiditeitsimpuls'' ter grootte van 1 procent van het Bruto Nationaal Product, ofwel zo'n 6 miljard euro.

Werktijdverkorting

Het kabinet zal ook werktijdverkorting inzetten als middel om bedrijven, die voor korte tijd in de problemen zitten, tegemoet te komen.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) komt maandag met de voorwaarden, waaraan bedrijven dan moeten voldoen. Balkenende herhaalde de belofte dat de overheid voortaan rekeningen aan bedrijven sneller zal betalen.

Volop vacatures

De minister-president wees erop dat ondanks de dip in de economie er nog volop vacatures zijn. Het kabinet wil ook via zogeheten mobiliteitscentra werknemers die hun baan kwijt raken zo snel mogelijk aan nieuw werk helpen.

Balkenende verwacht dat het pakket van maatregelen zal blijken te passen in besluiten van Europese regeringsleiders, volgende maand.

Zware periode

Volgens de premier moet Nederland rekening houden met een zwaardere economische periode en zullen bedrijven dat ook merken.

Hoelang dit nog zal duren is heel moeilijk te voorspellen. Het zal volgens hem niet alleen de komende maanden, maar misschien ook volgend jaar of in 2010 te merken zijn.

Ingenomen

De vakcentrales FNV en CNV zijn ingenomen met de crisismaatregelen van het kabinet. Volgens de vakbeweging hebben hun leden vrijdag niet voor niets actie voor werktijdverkorting gevoerd in Den Haag.

De PvdA constateerde tevreden dat door de maatregel wordt voorkomen dat mensen ontslagen moeten worden.

Werkgevers

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het kabinet de noodzakelijke maatregelen neemt.

Maar het bedrijfsleven houdt wel een slag om de arm als het gaat om de werktijdverkorting. De ondernemers willen eerst zien dat Donner daar nog een eenvoudig uit te voeren regeling van maakt.