DEN HAAG - Het kabinet kan volgens werkgevers en vakbonden niet langer wachten met maatregelen om bedrijven tegemoet te komen.

Volgens voorzitter Bernard Wientjes van ondernemersorganisatie VNO-NCW zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor bedrijven "groot en klein dramatisch''. Vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius van de FNV vreest massale ontslagen.

De sociale partners hadden vrijdag een gezamenlijke persconferentie belegd in Den Haag om een klemmend beroep te doen op het kabinet.

Werktijdverkorting

Zij dringen onder meer aan op openstelling van de werktijdverkorting, het uitbreiden van borgstelling van kredieten door de overheid naar grote bedrijven en vervroegde afschrijving, waardoor bedrijven het betalen van belasting kunnen uitstellen.

Wientjes zei als ondernemer nog nooit een situatie als nu te hebben meegemaakt. Bedrijven worden geconfronteerd met een "abrupte uitval'' van vraag van wel tientallen procenten.

Gezond

Jongerius benadrukte dat het veelal gaat om "in de kern gezonde bedrijven'', die een paar weken geleden nog als grootste probleem hadden: hoe kom ik aan voldoende geschikt personeel.

Daarom is het volgens sociale partners zaak bedrijven die met een tijdelijke dip in de omzet te maken hebben, via de werktijdverkorting te ontlasten. Zo kunnen dure reorganisaties worden voorkomen en blijven waardevolle vakkrachten behouden.

Voor de werknemers wordt tijdelijk WW uitgekeerd, zodat hun werkgever door de moelijke tijd wordt geloodst en ze aan de slag kunnen zodra de vraag weer aantrekt.

Bloedlink

Volgens voorzitter René Paas van de vakcentrale CNV sprak van een bloedlinke situatie. Niet voor niets trekken sociale partners volgens hem ook gezamenlijk op om WW-rechten van werknemers te beschermen tijdens werktijdverkorting.

Het personeel zou door de speciale maatregel niet mogen interen op hun opgebouwde rechten voor de werkloosheidsuitkering. Anders zijn bedrijven alsnog hun vakkrachten kwijt, omdat ze tijdens de WW ander werk gaan zoeken.

Schizofreen

De angst bij het kabinet dat het openstellen van de WW-fondsen veel geld gaat kosten, noemde Wientjes schizofreen.

De verwachting dat veel bedrijven een beroep willen doen op de werktijdverkorting, betekent volgens hem dat er ook veel behoefte aan is. Bovendien dragen werkgevers zelf de kosten van de WW via de premie die ze betalen.