VOORBURG/AMSTERDAM - De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking is de afgelopen drie maanden licht opgelopen.

Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de werkloosheid in de maanden augustus tot en met oktober uitkwam op 3,8 procent, gemiddeld 294.000 personen. Dat zijn er drieduizend meer dan in periode juli-september.

De cijfers zijn seizoensgecorrigeerd. In absolute cijfers nam de werkloosheid nog wel af van 4 procent vorig jaar naar 3,6 procent. Over een langere periode genomen is er een afnemende daling te zien van de werkloosheid.

In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid af met gemiddeld ongeveer tweeduizend personen per maand. In 2007 bedroeg de afname nog ongeveer zesduizend per maand.

Stagnatie

Ook de bevindingen van het Centrum voor Werk en Inkomen duiden op stagnatie op de arbeidsmarkt. Het CWI meldde donderdag dat het aantal werkzoekenden in oktober is gedaald met negenhonderd mensen.

In september was de daling nog 3600 personen groot. Volgens de cijfers van het CWI staan 408.000 mensen (5,4 procent van de beroepsbevolking) ingeschreven als werkzoekende.

Afwijkend

De cijfers van het CBS en het CWI wijken van elkaar af, omdat het CWI iedereen meetelt die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven, terwijl het bij het CBS mensen betreft die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief zoeken naar een baan.

Intussen lijken de inspanningen van gemeenten om werklozen aan het werk te helpen weinig effectief te zijn. Dat concludeert denktank CSI. Volgens de denktank zijn ook de kosten van re-integratietrajecten te hoog.