DEN HAAG - De inspanningen van gemeenten om werklozen aan het werk te helpen, leveren te weinig op en de kosten van re-integratietrajecten zijn te hoog.

Als de 1,45 miljard euro aan re-integratiemiddelen van gemeenten worden afgezet tegen het aantal mensen dat daardoor aan het werk is geholpen vorig jaar, bedroegen de kosten per persoon ruim een half miljoen euro.

Dat concludeert de denktank voor de steden, het Nicis College van Stedelijke Innovatie (CSI), donderdag in het advies Aan De Slag Met Een Doeltreffend Arbeidsmarktbeleid.

Wetenschappers

Het Nicis is het maatschappelijk instituut voor steden en in het CSI zitten zeven gerenommeerde wetenschappers en bestuurders, die steden adviseren bij de aanpak van hardnekkige problemen.

Aan de effectiviteit van de miljarden euro's die de overheid steekt in re-integratietrajecten wordt al langer getwijfeld door onder meer een meerderheid van de Tweede Kamer. In de Kamer wordt donderdag gesproken over een plan van aanpak van het kabinet om betere resultaten te boeken en die ook meetbaar te maken.

Strenger beleid

Volgens het CSI is de enorme daling van bijstandsuitkeringen de afgelopen twee jaar met 60.000 tot circa 275.000 vooral te danken aan een strenger beleid aan de poort en handhavingsbeleid. Maar het gemeentebeleid om mensen uit de bijstand naar werk te laten uitstromen, draagt nauwelijks bij aan de daling van het aantal uitkeringen.

In 2007 werden 90.000 re-integratietrajecten afgerond, waarbij 21.000 (23 procent) mensen uitstroomden naar werk. Afgezet tegen de 1,45 miljard euro aan re-integratiemiddelen, komt dit neer op 69.000 euro per persoon. Maar eigenlijk zijn de kosten 537.000 euro per persoon, omdat uit onderzoek blijkt dat slechts 3 procent van de mensen die aan het werk zijn gekomen dit te danken hebben aan de hulp van gemeenten.

Zuiderzeelijn

"Het is opmerkelijk dat er jaarlijks bijna net zoveel aan arbeidsmarktbeleid wordt uitgegeven als er eenmalig nodig zou zijn geweest voor de aanleg van de Zuiderzeelijn naar het noorden van het land", aldus het CSI. De middelen moeten volgens het adviescollege wel beschikbaar blijven voor gemeenten om meer mensen aan het werk te helpen, maar dan moet er wel goed in de gaten worden gehouden welk beleid wel werkt en wat niet.

Een beter re-integratiebeleid is volgens het CSI nodig om de huidige 240.000 vacatures op te vullen. Daarbij wordt erop gewezen dat het tekort aan arbeidskrachten toeneemt door de vergrijzing. Bovendien zijn op dit moment naar schatting een miljoen mensen werkloos, die wel op zoek zijn naar een baan.