RIJSWIJK - Het lerarentekort in Zuid-Holland is groot. In het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs staan in die provincie blijvend gemiddeld meer dan vijfhonderd vacatures open.

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Docentenbank, het bureau voor werving en selectie in het onderwijs.

Vooral aan leraren in wiskunde, Nederlands en Engels is een tekort. Dat leidt tot extra werkdruk. Het beeld in Zuid-Holland komt overeen met dat van de rest van Nederland.

Vacatures

Van de 519 openstaande vacatures gaat het bij 448 om onderwijzend personeel en bij 71 vacatures om ondersteunend personeel. Volgens Allert de Geus, directeur van de Docentenbank, ligt het zwaartepunt in de regio Rotterdam.

De Geus is geschrokken van de cijfers. "Het schooljaar is net een paar maanden op gang. Vaak ontstaat een tekort zoals wij dat nu zien pas rond de kerstvakantie.''

Gesprek

De Docentenbank ging na het onderzoek in gesprek met scholen over het lerarenterkort en de lesuitval. De Geus stelt dat daaruit naar voren komt dat het voor scholen nauwelijks mogelijk is om de lessen volgens plan te verzorgen.

"Gelukkig zijn de scholen creatief in het dichten van de gaten, bijvoorbeeld door het aantal lesuren voor een vak te verminderen of door het lesprogramma naar het voorjaar van 2009 te verschuiven'', aldus De Geus.

Surveillanten

"Ook zijn er scholen die surveillanten inzetten die toezicht houden op de zelfstandig werkende leerlingen.''

De Docentenbank hield in de periode half oktober tot half november alle openstaande vacatures in Zuid-Holland bij.