VOORBURG - Verzorgende beroepen vragen veel van mensen in die beroepsgroep. Bijna 40 procent van de mensen die werken in een verzorgend beroep heeft met een combinatie van fysiek zwaar werk en een hoge werkdruk heeft te maken.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim een derde van de werkzame beroepsbevolking (mensen van 15 tot 64 jaar die in Nederland wonen en ten minste twaalf uur per week werken) werkte vorig jaar naar eigen zeggen onder een hoge werkdruk. Met name managers (55 procent) ervaren die werkdruk.

Bouw

Ook bijna een derde van de mensen deed voor zijn of haar gevoel fysiek zwaar werk: vooral in de bouw, verzorging, metaalsector en agrarische sector ervaren mensen hun werk als fysiek zwaar.

Bijna een op de acht werkenden, met op nummer een de verzorgenden, had met een combinatie van fysiek zwaar werk en een hoge werkdruk te maken.