VOORBURG - Vrouwen geven nog steeds veel minder leiding dan mannen. Uit CBS-cijfers bleek woensdag dat in 2007 280.000 vrouwen en 768.000 mannen op hun werk leiding gaven aan vijf of meer personen.

De verhoudingen zijn sinds 2001 dezelfde.

Vorig jaar gaf 14 procent van de werkende beroepsbevolking leiding. Het percentage leidinggevenden is relatief hoog onder mannen, ouderen en voltijders.