DELFT - De werkgeversorganisatie van het midden- en kleinbedrijf wil niet dat werkgevers verantwoordelijk worden voor de inning van achterstallige zorgpremies van hun werknemers.

MKB-Nederland heeft dinsdag in een brandbrief de Tweede Kamer gevraagd niet akkoord te gaan met het voorstel hiertoe van minister Ab Klink van Volksgezondheid.

Premies

Volgens MKB wil Klink werkgevers verantwoordelijk maken voor de inning van achterstallige en toekomstige premies van niet betalende werknemers. Dat schendt de privacy van de werknemers en neemt bij de zorgverzekeraar iedere prikkel weg om er zelf voor te zorgen dat het geld binnenkomt, aldus MKB.

Ook moeten werkgevers dan een hele nieuwe administratie aanleggen om het werk van de zorgverzekeraars op te knappen, stelt MKB.

Informatie

De werkgever krijgt in het geval van een werknemer die niet betaalt privacygevoelige informatie onder ogen. MKB-Nederland vraagt zich af of dit niet in strijd is met de regels. De organisatie heeft dit voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens.