AMSTERDAM - Werkzoekenden die zelf niet in staat zijn een baan te vinden moeten meer hulp krijgen van gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen.

Die kiezen nu vaak voor 'de kortste weg naar werk', maar dat is niet voor iedereen de beste weg. Dat constateert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) na onderzoek.

Volgens de inspectie steken de organisaties nu relatief veel tijd en geld in werkzoekenden die zelf snel werk vinden. Maatwerk voor moeilijk bemiddelbare cliënten is nog niet optimaal, stelt de inspectie.

IWI

De IWI denkt bij meer aandacht onder aan sollicitatietraining en hulp bij scholing. Vooral mensen met een gebrekkige opleiding, ouderen, allochtonen en mensen die al langdurig een uitkering hebben staan ver af van de arbeidsmarkt. Voor hen zou de extra aandacht moeten gelden.