DEN HAAG - Vluchtelingen met een asielstatus kunnen voortaan zelf een bankrekening openen. Afspraken tussen de banken en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maken dat mogelijk.

Voorzitter Boele Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft dinsdag symbolisch de eerste bankpas uitgereikt. "Iedereen in Nederland moet kunnen beschikken over een eigen bankrekening. Nu is dat ook mogelijk voor mensen die hier tijdelijk zijn", zei Staal.

Hij overhandigde de bankpas aan COA-directeur Nurten Albayrak-Temur.

Voorheen werden bankrekeningen voor buitenlanders met een asielstatus op naam van het COA gezet. Dat orgaan gaf de bankpas vervolgens aan de vluchtelingen. Tussenkomst van het COA is nu niet meer nodig.