DEN HAAG - Vorig jaar leefde ruim 250.000 kinderen tot 18 jaar in een gezin dat afhankelijk was van de bijstand. Dat is 7 procent van de alle kinderen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral oudere kinderen leefden in een bijstandsgezin, voor kinderen tot vijf jaar gold dat minder.

Volgens het CBS is de afhankelijheid van de bijstand van niet-westerse allochtone kinderen groter dan gemiddeld. Ongeveer 30 procent van alle kinderen van Marokkaanse, Antilliaanse of overige niet-westerse afkomst kwam in 2007 uit een huishouden met een bijstandsuitkering.

Onder Turkse en Surinaamse kinderen lag dat op ongeveer 20 procent.

Rotterdam

Van de grote steden wonen in Rotterdam de meeste kinderen in een bijstandsgezin. Bijna een kwart van de kinderen tot achttien jaar was vorig jaar afhankelijk van de bijstand, gevolgd door bijna een vijfde van de kinderen in Amsterdam.

De cijfers in de vier grote steden vallen hoog uit omdat daar in verhouding tot andere plaatsen meer allochtone kinderen wonen.