WASHINGTON - De leiders van de twintig grootste economische machten hebben gedurende het weekeinde een eerste stap gezet naar hervorming van het financiële stelsel. In de slotverklaring van de G20-top zegden de regeringsleiders onder meer toe het toezicht op de markt te zullen verbeteren.

Concrete afspraken werden op de top in Washington echter niet gemaakt. Zo spraken de landen zich uit voor transparantie van financiële instellingen en tegen excessieve bonussen, maar gaven zij niet aan hoe dat bereikt zou moeten worden.

In de komende maanden moet het basisakkoord dat zaterdag werd bereikt, verder worden uitgewerkt. De regeringsleiders zullen op een vervolgtop op 30 april 2009 verder praten over de aanpak van de financiële problemen.

Vrije markt

De uittredende Amerikaanse president George W. Bush, die er bij aanvang van de top voor had gepleit het principe van de vrije markt in stand te houden als leidraad voor de wereldeconomie, prees het akkoord. Hij sprak van een "stevig plan van aanpak", maar voegde eraan toe dat er nog veel werk te doen is.

Het hoofd van de Wereldbank, Robert Zoellick, sprak vergelijkbare woorden. Hij noemde de slotverklaring "een productieve basis", maar zei dat het aankomt op het vervolg.

De G20-landen komen op 30 april 2009 bijeen om de gemaakte afspraken te evalueren.

De Jager

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is zeer tevreden met de uitkomsten van de G20-top, die zaterdag in Washington werd afgesloten. In zijn ogen is er meer bereikt dan verwacht.

Volgens De Jager zijn de piketpalen die Nederland had verwacht, "heipalen geworden voor een steviger beleid".

De top heeft betekenisvolle en concrete besluiten opgeleverd, zei hij. De financiële instituties worden versterkt en het toezicht verbreed. Het IMF krijgt daarvoor meer mogelijkheden, maar er komt niet één supranationale toezichthouder voor de wereld.

Perverse prikkels

De Jager is ook blij dat de landen hebben afgesproken de perverse prikkels tegen te gaan, zoals de bonussen die bestuurders en bankiers aanmoedigen op korte termijn veel risico te nemen.

Belangrijk is volgens de bewindsman ook het brede inzicht om de wereldeconomie te stimuleren. De top kwam overeen om "de natuurlijke neiging tot protectionisme" tegen te gaan.

"Dat pad gaan we niet op, het zou heilloos zijn en bovendien gevaarlijk voor de hele wereldeconomie", aldus De Jager. Met name de EU en Nederland, met zijn open economie, zijn tegen protectionisme.

Kansen

De Jager ziet door dit "commitment" ook kansen voor de Doha-ronde, die al zeven jaar in een impasse verkeert.

"De G20 geeft hier het signaal af dat we binnen een paar maanden hiermee aan de slag moeten en het afronden. Juist in deze moeilijke tijd moet er een nieuw wereldhandelsakkoord komen. Als we nu niet doorpakken, zal het weer jaren gaan duren."

Vervolgtop

De staatssecretaris weet nog niet of Nederland opnieuw uitgenodigd wordt voor de vervolgtop in april 2009.

Zelf vond hij het bijzonder aan deze top te mogen meedoen, hoewel de aanleiding een verdrietige was, benadrukte hij. De Jager verving op het laatste moment premier Jan Peter Balkenende vanwege het overlijden van zijn vader.

Lees alles over de kredietcrisis op NUzakelijk.nl