UTRECHT - Bankverzekeraar Fortis heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies op zijn resterende activiteiten geleden van 135 miljoen euro. Dat heeft het Belgisch-Nederlandse concern vrijdag bekendgemaakt.

Fortis bestaat na de nationalisering van grote delen van het bedrijf door de Belgische en Nederlandse overheden nog uit internationale verzekeringsactiviteiten en een belang van 66 procent in een portefeuille van probleemkredieten.

In het managementbericht, dat werd uitgegeven in verband met een aandeelhoudersvergadering op 1 december, bestempelde Fortis de financiële crisis als ongeëvenaard. De verkoop van grote stukken van het concern aan de overheden was uit nood geboren.

Samenstelling

"Geconfronteerd met de steeds grotere omvang van de crisis en de noodzaak voor onmiddelijke, resolute actie, ondernam Fortis een aantal transacties die de samenstelling van het bedrijf significant hebben veranderd."

Fortis is verwikkeld in een aantal juridische zaken naar aanleiding van de opsplitsing van het concern. Zo stapte de Vereniging van Effectenbezitters naar de Ondernemingskamer met het verzoek een onderzoek te gelasten naar de gang van zaken die leidden tot het uiteenvallen.

Justitie

Daarnaast onderzoekt Justitie in België of de Fortis-top het afgelopen jaar bewust informatie over de financiële situatie bij de bankverzekeraar heeft achtergehouden of verdraaid voor de aandeelhouders.

Fortis zei vrijdag volledig vertrouwen te hebben in de afloop van de diverse juridische geschillen, maar tekende wel aan dat de uitkomsten een significante invloed kunnen hebben op de financiële positie en de winstgevendheid.

Vermogen

Fortis verwacht na afronding van de transacties met de Belgische en Nederlandse overheden en enkele andere partijen nog over een vermogen te beschikken van 7,7 miljard euro.

Daarnaast zal het bedrijf nog over 3,5 miljard euro aan kasmiddelen kunnen beschikken. Fortis presenteert de resultaten over dit jaar in maart.