DEN HAAG - Minister Wouter Bos (Financiën) heeft "geen gratis geld'' beschikbaar voor bedrijven die wegens de kredietcrisis personeel tijdelijk met een WW-uitkering naar huis willen sturen.

Dat maakte de vicepremier vrijdag duidelijk na afloop van de ministerraad in reactie op verzoeken van werkgevers en vakbonden om de regeling voor werktijdverkorting te verruimen.

Volgens Bos zal het geplande topoverleg tussen kabinet en sociale partners volgende week dinsdag vooral een "verkennend'' gesprek zijn over de effecten van de financiële crisis op bedrijfsomzetten en de werkgelegenheid.

Daar moet volgens hem worden bezien of het inderdaad nodig is maatregelen te treffen die geld kosten en waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien.

Terughoudend

De vicepremier zei bovendien dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) terecht met enige terughoudendheid nu onderzoekt of hij werktijdverkorting kan openstellen voor bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de kredietcrisis.

Donner heeft inmiddels 26 verzoeken hiertoe van bedrijven binnengekregen.

Korte duur

De regeling is volgens Bos bedoeld als bijvoorbeeld een fabriek in de fik vliegt en duidelijk is dat de omzetterugval van korte duur is.

Werknemers krijgen dan tijdelijk WW, zodat werkgevers door de moeilijke tijd worden geloodsd zonder dat ze personeel hoeven te ontslaan.

De minister van Financiën wil ervoor waken dat straks het beroep op de uitkering veel langer duurt en groter is dan verwacht, omdat de WW-fondsen meetellen in de begroting.