EINDHOVEN - Eindhoven Airport kan met brede steun van omwonenden en milieubeweging groeien als vliegveld voor zakelijk verkeer. Dat is gebleken uit gesprekken die een speciale commissie heeft gevoerd met de deelnemers in het Gemeenschappelijk Luchthaven Omwonenden Beraad Eindhoven (Globe).

De commissie was ingesteld om de impasse te doorbreken die was ontstaan tussen de partijen over de uitbreiding van de grootste regionale luchthaven van Nederland.

Omvorming

Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat er bij het vliegveld, omliggende gemeenten, milieuorganisaties en omwonenden steun is voor een geleidelijke omvorming van militaire basis tot vliegveld primair bedoeld voor burgerluchtvaart.

De ambities van Eindhoven Airport passen niet binnen de bestaande regionale overeenkomst die is opgesteld. De partijen konden het vorig jaar niet eens worden over een nieuwe balans tussen economie, leefomgeving en milieu. Bij de Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en bij de Brabantse Milieufederatie bestaat veel weerstand tegen bijvoorbeeld veel meer vakantievluchten.

Schatting

Eindhoven Airport gaat in de toekomst waarschijnlijk vluchten opvangen die Schiphol vanwege beperkingen niet meer kan verwerken. De commissie vraagt zich echter wel af of met de huidige slechte vooruitzichten (stijgende kerosineprijzen en milieubelasting) de schatting van 30.000 vluchten extra per jaar in 2015 nog wel reëel is.

In reactie op het advies heeft Globe besloten te gaan werken aan een geactualiseerde toekomstvisie voor het vliegveld.